Aktualności

studia kulturoznawcze

[1(3)2013] Semiotyka kultury

W numerze zachęcamy do zastanowienia się nad tym, czym jest dziś semiotyka kultury. Wbrew przekonaniu, że stanowi ona raczej relikt przeszłości, pokazujemy, że myśl szkoły tartusko-moskiewskiej, Umberta Eco, Rolanda Barthes`a, Jurija Łotmana czy też niezwykle inspirującego badacza codzienności, Michela de Certeau, może być wykorzystana do badania współczesnych narracji filmowych, literackich i artystycznych. Proponujemy naszym czytelnikom zbiór tekstów o różnorodnym charakterze, gdyż wychodzimy z założenia o multidyscyplinarnym i integrującym charakterze semiotyki kultury – dawniej i dziś. Jesteśmy przekonani, że najnowszy numer „Studiów Kulturoznawczych” będzie stanowił inspirację dla wielu humanistów, osób zainteresowanych semiotyką kultury oraz sposobami stosowania jej dokonań i współczesnych rozstrzygnięć w badaniu kultury współczesnej, sztuki i codziennych praktyk.

 

Spis Treści

  Semiotyka dzisiaj

 • Wiktoria Durkalewicz, Dwugłos o symbolu jako tekście kultury
 • Katarzyna Machtyl, Od znaku do interpretacji. O hermeneutycznej próbie poszerzenia granic semiotyki (na przykładzie pojęcia symbolu)
 • Piotr Jakubowski, Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury)
 • Marcela Kościańczuk, Samotność i macierzyństwo – semiotyczna analiza obrazów filmowych Pedra Almodóvara
 • Filip Szałasek, Znaczące i „od-pomniane” – o hauntologii w powieści W. G. Sebalda Austerlitz
 • Agnieszka Doda-Wyszyńska, System zła
 • Rafał Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej
 • Andrzej Zaporowski, Hybrydowy charakter współczesności i kultury. Studium krytyczne
 • O semiotyce, sztuce translacji i kulturze popularnej – z prof. Wojciechem Kalagą rozmawia Marcela Kościańczuk
 • Semiotyka Powiększenia

 • Rafał Koschany, Powiększenie jako film potencjalny
 • Emilia Dłużewska, Zbliżenie – rozmycie – prawda
 • Agnieszka Doda-Wyszyńska, Gotowe do powiększania
 • Mikołaj Pietraszewski, Intertekstualna (a)symetria, czyli Powiększenie Michelangela Antonioniego i Wybuch Briana de Palmy
 • Dagmara Stankowska, POWIĘKSZENIE Powiększenia
 • Bartosz Szafarz, Powiększenie Michelangela Antonioniego jako studium aktu fotografowania – semiotyczne uogólnienie
 • Tomasz Wiśniewski, Nie-świadomość Thomasa (spojrzenie nie z ukosa)
 • Omówienia i recenzje

 • Tłum nie ma władzy – dyskusja panelowa nad książką Wynaleźć codzienność
 • Sztuki działania Michela de Certeau
 • Katarzyna Machtyl, Zaglądając na drugą stronę semiotycznego lustra (Umberto Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz)
powrót

Archiwum

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr Marianna Michałowska (redaktorka naczelna)
 • dr Magdalena Kamińska (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy lub bibliografię prosimy formułować według następujących zasad:

b i b l i o g r a f i a (w porządku alfabetycznym)

Kmita J.: Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
Kalaga W.: Twarz, maska, fasada. „Kultura współczesna” 3/49: 2006. ss.15-34.
Kulturowa teoria literatury. M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010.
Łebkowska A.: Narracja. [w:] Kulturowa teoria literatury, M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010, ss. 181-215.

p r z y p i s y (u dołu strony)

M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, przeł. M.Kwiek, w: Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E.Rewers, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999, s.80
J. Szacki, Historia myśli społecznej, Warszawa: PWN 1981, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli społecznej, cyt. wyd. s. 233.
Tamże, s. 255.
Hanson K.H., The Language of the Banquet: Reconsidering Paolo Veronese’s “Wedding at Cana”, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_14/hanson/index.html (2010-06-20)

 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Zapowiedź

Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych

Uwaga! Numer zamknięty. Więcej informacji wkrótce...

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

kontakt: springer@amu.edu.pl

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan